Адсорбционни влагоуловители, адсорбционно сушене

Този метод се основава на извличането на влагата от въздуха чрез попиването и от хигроскопичните материали. За изсушаването по този начин др използват адсобционни влагоуловители. Най-важния елемент на влагоуловителя DanVexе въртящ се барабан (ротор), заедно с трансмисионния възел, вентилатора, нагряващия елемент и филтъра.

1 – филтър;
2 – влажен въздух;
3 – ротор (барабан);
4 – изсушен въздух;
5 – вентилатор;
6 – регенериращ въздух;
7 – нагревател;
8 – горещ регенериращ въздух;
9 – влажен регенериращ въздух

За изработката на барабана най-често се използва съответно профилиран алуминий (образуващ осеви капиляри), повърхността на който е покрита с валгопопиващо вещество. Такава коснтрукция позволява значително да се разшири попиващата повърхност. Ротора се задвижва от електродвигател чрез предавка (най-често лентъчна). Той се разделя на изсушаващ и регенириращ сектор, в резултат на което зад ротора се задържа изсушения въздух. Въртейки се, барабана осигурява попадането на овлажнения хигроскопичен материал в регенириращия сектор, където през ротора преминава горещ въздух, събирайки влагата, която след това се извежда навън.
Адсорбиращия състав на ротора издържа на голям брой адсорбционно-регенериращи цикли, затова роторите са с изключително дълъг живот.

Към положителните свойства на ротора могат да се отнесат неговата здравина, възможност за самопочистване. Огромен плюс на изсушаването по този начин е възможността за сушене на въздуха без неговото охлаждане или нагряване, както и изсушаване на въздуха при температури под 0 C.

 

към начало