Специален случай: влага в маза през лятото

Образуването на мухъл в мазата обаче, не произтича от неправилно проветряване. През лятото, при висока влажност на въздуха и горещини до над 35°С, топлият и влажен въздух прониква през отворените (с цел проветряване) прозорци в относително студената маза и кондензира по студените повърхности и образува идеална среда за развитие на мухъл.

От това следва, че през лятото, при нашите климатични условия не трябва да бъде проветрявано. В този случай помага само машинно обезвлажняване или познатата от едно време смес от сол и пясък, която поема влагата от въздуха.

 

към начало