Декларация за поверителност

Защита на личните данни

• vlaga.bg не изисква регистрация за разглеждане и изпращане на поръчки.
• „ДЕТЕКТИНГ” ЕООД, ЕИК 203151881, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 1409874, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
• „ДЕТЕКТИНГ” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
• С предоставянето на личните си данни, потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „ДЕТЕКТИНГ” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
• Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от detecting.bg на „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” АД и TBI Bank в случай че избере начин на плащане „На изплащане”.

Политика за поверителност

Каква информация събираме?
Ние събираме информация от Вас, когато направите поръчка или запитване. Всички задължителни полета за данни трябва да бъдат попълнени. Когато поръчвате на нашия сайт, може да Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.

За какво използваме информацията Ви?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за следните цели:
• За обработка и изпращане на поръчката или запитването Ви.
• За нуждите на счетоводството ни.

Използваме ли „бисквитки“?

Да. „Бисквитките“ са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), който позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена информация.

Разкриваме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг начин прехвърляме на външни лица Вашата лична информация. Може да се наложи да предоставим Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона, на правилата на сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица.

Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, от ДЕТЕКТИНГ ЕООД се вземат всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.
Фирма „ДЕТЕКТИНГ“ ЕООД събира следните лични данни: име, фамилия, град по местоживеене и личен телефонен номер за нуждите на оформяне на поръчката, както и за нуждите на счетоводната отчетност на предприятието на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, свързан с минималната информация, която се изисква при издаването на първичен счетоводен документ, адресиран до външен получател. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството „Детектинг“ ЕООД съхранява горепосочените данни на хартиен носител за срок от 10 години, считано от 01.01 на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.

Промени в декларацията за поверителност

Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

Контакт с нас

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, можете да се свържете с нас, като използвате следните данни:
ДЕТЕКТИНГ ЕООД, 9000 Варна, ул.Екзарх Йосиф 1, България
БУЛ: BG203151881
МОЛ: Мартин Стефанов
Телефон: 0892286666
Е-мейл: sales@detecting.bg

 

към начало