Конденз във вътрешността на строителните елементи

При конденз във вътрешността на строителните елементи, ключовият термин е дифузия на водните пари. Съдържащите се във въздуха водни пари и неговата температура образуват определено налягане на водните пари. Тъй като налягането на водни пари в сградите и навън на открито е различно, съществува естествен стремеж тази разлика между вътре и вън да бъде изравнена. Налягането на водните пари преминава през строителните елементи, в повечето случаи от вътре навън. Този процес се нарича дифузия на водни пари. Когато температурата на вътрешният и на външният въздух се отличават силно една от друга, намалява и температурата в отделните слоеве на строителната конструкция пропорционално на тяхното съпротивление на топлопреминаване.

Да се върнем обратно на проблема с кондензирането на водните пари. Както вече разбрахме – с намаляване температурата на въздуха се увеличава неговата относителна влажност. Когато тя достигне 100% в строителният елемент се образува конденз. Ако този процес продължи във времето, строителният елемент се пропива с вода и прогизва. За да се предотврати образуването на конденз във външните стени следва, проникващите в строителният елемент от топлата страна водни пари да не бъдат повече от излизащите във външният въздух от другата студена страна.

Следното трябва да се вземе под внимание, при подредбата на отделните слоеве строителни материали при разреза на една външна стена:

– от вътрешната страна на стената предимство носят материалите с по-голямо число на дифузно съпротивление на водни пари (пароплътни), тъй като те възпрепятстват навлизането на водните пари и тяхното преминаване в голям обем до външните слоеве на стената

– от външната страна на стената трябва да бъдат избирани материали с ниско число на дифузно съпротивление на водни пари (дифузионно отворени). По този начин през зимата, водните пари няма да бъдат задържани в конструкцията и ще могат да преминават във външният въздух.

– слоевете в разреза на стената трябва да бъдат подредени така, че техните числа на дифузно съпротивление на водни пари да намаляват от вътре навън, а съпротивленията им на топлопреминаване да нарастват

 

към начало